معرفی انواع طرح ها و بسته های تخفیفی و تشویقی

معرفی انواع طرح ها و بسته های تخفیفی و تشویقی

• هدیه روز تولد : همزمانی روز انجام لیزر با روز تولد 10 % تخفیف ،
• هدیه ماه تولد : همزمانی روز انجام لیزر با ماه تولد 5 % تخفیف ،
• هدیه ازدواج : همزمانی روز انجام لیزر با ازدواج 5 % تخفیف ،
• هدیه خدمات جانبی : با سابقه 3 جلسه لیزر یا بیشتر ، تخفیف 10 % برای انجام میکرودرم ، هیدرودرمی و میکرونیدلینگ ( بدون دارو ) با شرط پیش پرداخت ،
• طرح لیزر دقیقه ای : برای لیزر نواحی پراکنده به صورت انفرادی یا گروهی ( حداکثر 4 نفر ) از 5 تا 30 دقیقه به ازای هر دقیقه 8000 تومان با شرط پیش پرداخت ،
• طرح تخفیف معرفین : به میزان هزینه پرداختی لیزر افراد معرفی شده ، برای جلسه اول 15 % و برای جلسه دوم هم 10 % تخفیف در هزینه لیزر معرف لحاظ می شود و یا در یک مرحله 15 % از هزینه مذکور نقداً پرداخت می گردد ، با شرط ارائه معرفی نامه از طرف معرفی شدگان و فرم تکمیل شده از طرف معرف،
• طرح تخفیف معرفی شدگان : برای افرادی که از طرف معرفین معرفی شده اند در جلسه اول 5 % و در جلسه دوم هم 5 % تخفیف در هزینه لیزر لحاظ می شود با شرط داشتن معرفی نامه از معرف،
• طرح تخفیف ویژه نخبگان : برای کلیه ایثارگران ، هنرمندان ، ورزشکاران و … خانواده آنها در جلسه اول 10 % و در جلسه دوم هم 10 % و در جلسه سوم 5 % تخفیف درنظر گرفته شده با شرط ارائه اصل و تصویر مدارک مربوطه ،
• طرح تخفیف ویژه دانش پژوهان : برای کلیه دانشجویان ، طلاب و دانش آموزان در جلسه اول 10 % ، در جلسه دوم 5 % و در جلسه سوم هم 5 % تخفیف درنظر گرفته شده ، با شرط ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی ،
• طرح تخفیف ویژه کارمندی : برای کلیه کارمندان و خانواده آنها شامل ادارات دولتی و خصوصی ، سازمان ها ، ارگان ها ، نهادها ، نیروهای مسلح ، بانکها و … در جلسه اول 10 % ، در جلسه دوم 5 % و در جلسه سوم هم 5 % تخفیف درنظر گرفته شده ، با شرط ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی ،
• طرح تخفیف ویژه خانه کارگر : برای اعضای محترم خانه کارگر در همه جلسات تخفیف 10 % منظور شده با شرط ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی و کارت خانه کارگر ،
• طرح تداوم تخفیف نت برگی : همه استفاده کنندگان از تخفیف های گروهی مانند نت برگ یا آی کوپن از جلسه سوم تا پایان دوره درمان می توانند از تخفیف 5 % استفاده نمایند به شرط پبش پرداخت 20 % از هزینه جلسه سوم از ابتدای درمان و ادامه درمان تا پایان دوره و عدم کاهش نواحی در این مدت ،
• طرح تخفیف مراجعین منظم و ممتاز : برای مراجعین محترم و منظم که تا پنج جلسه غیبت ، لغو غیرموجه نوبت ، تأخیر در حضور ، عدم پاسخگویی به تماس و پیام ، عدم آمادگی ( شیو و بیحسی ) و چانه زنی نداشته باشند جلسه پنجم با 35% تخفیف محاسبه می شود و اگر از این تخفیف استفاده نکرده و تا هفت جلسه موارد مذکور را نداشته باشند جلسه هشتم با 60% تخفیف محاسبه می گردد .
• طرح تخفیف ویژه دانشجویی : لیزر هر ناحیه دلخواه از بدن بمدت 40 دقیقه با هزینه 350هزار تومان به شرط پیش پرداخت 200 هزارتومان برای جلسات بعد تا پایان درمان .
• طرح تخفیف ویژه گروهی : درصورت تشکیل گروه های دارای بیش از سه عضو به ازای هر نفرافزایش اعضای گروه ، 4 درصد تخفیف به کل گروه تعلق خواهد گرفت ( تا حداکثر 10 نفر ) ؛ مثلاً یک گروه هشت نفره تا پایان دوره درمان از 20 درصد تخفیف بهره مند می شوند . شرط ورود در این طرح پیش پرداخت برای جلسات بعد و عدم خروج از گروه می باشد . درصورت خروج غیر موجه هرعضو از گروه 5 درصد از تخفیف اولیه سایر اعضا کسر خواهد شد .
• طرح هدیه کارت شارژ به معرفین : به ازای معرفی هر شش نفر جهت انجام لیزر ، یک عدد کارت شارژ 100 هزار تومانی برای انجام لیزر به معرفی کننده اهدا می شود . شرط ورود به این طرح حضور 6 نفر متقاضی معرفی شده و انجام یک جلسه لیزر برای آنان می باشد .